Prijavi se
Opšti uslovi korišćenja- Wolf Outdoor

Opšti uslovi korišćenja

U nastavku su navedeni Opšti uslovi korišćenja:

Uslovi korišćenja
Politika privatnosti
Naplata
Dostava
Reklamacije


Uslovi korišćenja

Wolf Sport doo Beograd-Zemun
Živka Petrovića 19, 11080 Zemun
Matični broj: 21642827
PIB: 112288338

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE
- osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.wolfoutdoor.rs
- prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal i ista se odnosi na online kupovinu
- usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 5000 RSD, dok se za porudžbine ispod 5000 RSD naplaćuje poštarina u sladu sa cenovnikom iskazanim na sajtu
-kupljena roba se isporučuje kurirskim službama
- mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu
- potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.wolfoutdoor.rs može platiti pouzećem, tj. gotovinski, u trenutku isporuke, kao i transferom novca na račun firme Wolf Sport doo
- potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe
- u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da ona nije odgovarauća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugi, pod uslovom da artikal nije oštećen
- u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana
- u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana pod uslovom da predmet nije oštećen
-u slučaju povrata robe, neophodno je mail-om obavestiti kompaniju Wolf Sport doo, kako bi proces povratka bio definisan
Politika privatnosti

Vaša privatnost nam je veoma bitna!
U kompaniji Wolf Sport d.o.o. cenimo Vašu privatnost, zato o Vašim podacima izuzetno pažljivo brinemo.
Sve vaše informacije su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu, što Vam osigurava potpuno sigurnu i bezbednu kupovinu.
Kako bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu, potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti vaše privatne informacije.
Nećemo predati vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.

Naplata

Proizvode možete platiti na dva načina:
-pouzećem, tj. gotovinom prilikom preuzimanju proizvoda
-nalogom za prenos sredstava preko računa


Dostava
Reklamacije

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu wolfoutdoor.shop@gmail.com ili na adresu firme:

Wolf Sport doo
Živka Petrovića 19
11080 ZEMUN ZE

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovra.

Povraćaj sredstava uplaćenih platnom karticom
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Wolf Sport doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja.

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

Loading